• 2018 Cosplay Farsang - Geexperience 2018 Cosplay Farsang - Geexperience
  • 2018 Cosplay Farsang - Kepenyes Tamás 2018 Cosplay Farsang - Kepenyes Tamás
  • 2018 Cosplay Farsang - Kisördög és a Bagoly 2018 Cosplay Farsang - Kisördög és a Bagoly
  • 2018 Cosplay Farsang - Super Studio 8 2018 Cosplay Farsang - Super Studio 8
  • 2018 Cosplay Farsang - Krisz 2018 Cosplay Farsang - Krisz
  • 2018 Cosplay Farsang - SzaniFotó 2018 Cosplay Farsang - SzaniFotó