• 2018 Nyari PlayIT Show - Super Studio 8 2018 Nyari PlayIT Show - Super Studio 8
  • 2018 Nyari PlayIT Show - Gerhát Bianka 2018 Nyari PlayIT Show - Gerhát Bianka
  • 2018 Nyari PlayIT Show - REKAPH 2018 Nyari PlayIT Show - REKAPH
  • 2018 Nyari PlayIT Show - Kisördög és a Bagoly 2018 Nyari PlayIT Show - Kisördög és a Bagoly
  • 2018 Nyari PlayIT Show - SzaniFotó 2018 Nyari PlayIT Show - SzaniFotó